slogan của trung tâm gia sư Hà Nội Giỏi
Gioi thieu trung tâm gia sư Quy trinh dich vu Che do cham soc dich vu Hoi dap dich vu Dang ky dich vu

Cách Mạng Tháng Tam : Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

Thành công của cuộc cách mang Tháng Tám năm 1945 chính là thắng lợi to lớn và vĩ đại đầu tiên của nhiên dân ta khi có Đảng lãnh đạo, mở ra một trương mới trong lịch sử dân tộc. Vậy hoàn cảnh lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc cách mạng nào như nào? Cùng theo dõi bài viết sau nhé. 

I. Hoàn Cảnh Lịch Sử Của Cuộc Cách Mạng Tháng Tám

Trên thế giới (khách quan):

– Đến đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ Hai đã bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi, các nước phát xít ngày càng thất bại trên chiến trường châu Âu, Liên Xô và các nước đồng minh chuẩn bị tiến thẳng vào sào huyệt cuối cùng – Béc-lin.

– Ngày 9-5-1945, phát xít Đức đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

– Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công đánh vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh không điều kiện, Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.

– Trước tình hình thế giới đó, nhận thấy có lợi cho ta Đảng nhanh chóng kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa.

Trong nước (chủ quan):

– Quân Nhật và bè lũ tay sai của chúng ở Đông Dương hoang mang đến cực độ, lính Nhật mất hết tinh thần chiến đấu. Trong khi đó, lực lượng cách mạng của ta ngày càng lớn mạnh, nhân dân ta đã sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, Đảng ta có sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.

– Đến năm 1945, phong trào cách mạng , tinh thần chiến đấu của nhân dân ở nước ta ngày càng dâng cao. Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định đứng lên đấu tranh.

– Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945).

– Tháng 4-1945, Trung Ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ và đưa ra quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang trong nước thành Việt Nam giải phóng quân.

– Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh tại Tân Trào ra chỉ thị tổ chức thành lập các tổ chức Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam).

– Với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước nhất tề đứng lên vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14/8 đến 28/8/1945), cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

II. Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cuộc Cách Mạng Tháng Tám

Nguyên nhân chủ quan:

– Cuộc đấu tranh của nhân dân Liên Xô và các lực lượng dân chủ đã từng bước làm thất bại lực lượng phát xít, thúc đẩy dân tộc thuộc địa đứng lên giải phóng.

– Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật ở Đông bắc Trung Quốc. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, giết hại hàng vạn dân vô số tội. Ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đông Dương vô điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, hoang mang cực độ. Điều kiện khách quan thuận lợi đã đến. Đó là “thời cơ ngàn năm có một” cho nhân dân Việt Nam đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền.

Nguyên nhân khách quan:

– Dân tộc Việt Nam là một dân tộc vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua nhiều cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất giành độc lập, tự do. Khi Đảng Cộng Sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề đứng lên đấu tranh.

– Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đề ra đường lối đúng đắn,sáng tạo. Đảng có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo đặc biệt là lãnh đạo chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng trong giai đoạn vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 được chuẩn bị kỹ càng. Các cấp bộ Đảng và Việt Minh từ Trung ương đến địa phương sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động nổi dậy giành chính quyền.

III. Ý Nghĩa Lịch Sử Của Cách Mạng Tháng Tám

Đối với trong nước:

– Mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp hơn 80 năm và phát xít Nhật gần 5 năm, chấm dứt chế độ phong kiến thối nát lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam từ 1 nước thuộc địa, phụ thuộc, thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

– Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. Kỷ nguyên  độc lập tự do , kỷ nguyên nhân dân năm chính quyền, làm chủ đất nước, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng nhân dân lao động.

– Đảng Cộng Sản Đông Dương tử chỗ hoạt động bí mật, trở thành Đảng cầm quyền và hoạt động công khai, từ hoạt động bất hợp pháp, trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.

Đối với thế giới:

– Thắng lợi cách mạng tháng 8 là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới một dân tộc nhỏ chủ yếu tự giải phóng khỏi ách thực dân đế quốc và thắng lợi đầu tiên của Đảng vô sản ở các nước thuộc địa, giành được chính quyền cách mạng trong cả nước. Do đó, cách mạng tháng 8 góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng có ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Lào và Campuchia.

– Góp phần vào thắng lợi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chọc thủng hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, tạo điều kiện cho các dân tộc đấu tranh và tự giải phóng.

IV. Bài Học Kinh Nghiệm

– Đảng vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt diễn biến cách mạng trong nước và tình hình thế giới để thay đổi chủ trương cho phù hợp, giải quyết đúng mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc, dân chủ, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

– Đảng tập hợp và tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi- Mặt trận Việt Minh, tạo ra sức mạnh toàn dân, phân hóa và cô lập kẻ thù rồi tiến lên đánh bại chúng.

– Trong chỉ đạo khởi nghĩa, Đảng ta đã linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp đấu tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị để tiến tới Tổng khởi nghĩa.

– Đảng luôn kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng để vững mạnh về tổ chức, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng thành công.

Qua bài viết trên đây, trung tâm hy vọng các em hiểu rõ hơn về cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945. Một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích hãy like và share cho bạn bè nhé !

Bình Luận Facebook

bình luận

Rate this post

Tư vấn gia sư (24/7) 097.948.1988

.

trẻ tự kỷBài viết được xem nhiều nhất

Liên Kết

  • Trung tâm gia sư đại học khoa học xã hội và nhân văn
  • Trung tâm gia sư Ngoại Thương
  • Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội
  • Trung tâm gia sư đại học DƯợc Hà Nội
  • thao duoc hong hanh
  • gia su bach khoa
  • gia su tieu hoc
0979481988